V Kongres Kosmetologii Naturalnej 

2 czerwca 2019 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA

PAKIET STANDARD – 120 zł (Z VAT)

Cena obejmuje:

 • udział w wydarzeniu
 • dyplom uczestnictwa
 • prenumerata roczna magazynu art of BEAUTY
 • materiały konferencyjne, w tym wykłady na płycie
 • lunch, przerwy kawowe
 • praktyczny poradnik w formie e-booka „ Jak współpracować z mediami”
 • udział w losowaniu nagród – łączna pula minimum 500 zł

PAKIET PREMIUM – 160 zł (Z VAT)

Cena obejmuje:

 • udział w wydarzeniu
 • dyplom uczestnictwa
 • prenumerata dwuletnia magazynu art of BEAUTY
 • materiały konferencyjne, w tym wykłady na płycie
 • artykuły na temat kosmetologii naturalnej, które ukazały się na łamach art of BEAUTY w latach 2017-2019, 58 stron
 • lunch, przerwy kawowe
 • praktyczny poradnik w formie e-booka „Jak współpracować z mediami”
 • udział w losowaniu nagród – łączna pula minimum 500 zł

RABATY:

 1. Dla uczestników naszych Kongresów 2012-2019 – 10% upustu
 2. Za rekomendację 10% – osoba rekomendująca i rekomendowana. 
  Rekomendacja dotyczy osoby, która jeszcze nigdy nie brała udziału w naszych kongresach.

Rabaty dotyczą tylko Pakietu Standard

Płatność gotówką w dniu kongresu:
Pakiet Standard – 130 zł (z VAT), dla naszych uczestników 120 zł (zawiera rabat).
Pakiet Premium – 160 zł (z VAT)

W przypadku nieobecności osoby, która uiściła opłatę przesyłamy pocztą materiały kongresowe, w tym wykłady – prezentacje na płycie.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM
EWA CESARZ
kom: + 48 601 620 455
e.cesarz@esteticapolska.pl

V Kongres Kosmetologii Naturalnej

Dotyczy tylko Klientów indywidualnych

Dotyczy tylko Klientów indywidualnych

Dotyczy tylko Klientów indywidualnych

Dotyczy tylko Klientów indywidualnych

Dotyczy tylko Klientów indywidualnych

Dotyczy tylko Klientów indywidualnych

Dane do faktury

Dotyczy wyłącznie firm

Dotyczy wyłącznie firm

Dotyczy wyłącznie firm

Dotyczy wyłącznie firm

Dotyczy wyłącznie firm

Dotyczy wyłącznie firm

Dotyczy wyłącznie firm

Informacje o uczestnikach

Proszę podać nazwiska uczestników

Przyjmuję do wiadomości że moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji uczestnictwa w kongresie przez Beauty Business Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-870) przy ul. Trakt Lubelski 40 c, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313061 oraz posiadająca nr REGON: 141559330. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów art 23 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych, w którym dane są przetwarzane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej oraz korespondencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, SMS). Administratorem Danych Osobowych jest spółka Beauty Business Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-870) przy ul. Trakt Lubelski 40 c, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313061 oraz posiadająca nr REGON: 141559330. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych, w którym dane są przetwarzane.
Polityka prywatności portalu art of BEAUTY